Hibrit Eğitim Nedir?

Harmanlanmış Öğrenme – Hibrit Eğitim – Karma Eğitim

Harmanlanmış Öğrenme – Hibrit Eğitim – Karma Eğitim

İçinde bulunduğumuz internet çağında öğrencinin bilgiye sadece okul/sınıf ortamında değil, zamandan ve mekandan bağımsız olarak dilediği zaman ulaşması, etkili öğrenmede en büyük avantajdır.

Dolayısıyla, 21. yüzyılda tek bir öğrenme modelinin kullanılması yerine çoklu öğrenme modellerinin harmanlanmış olarak uygulanması öne çıkıyor. İnternetten, eğitimle ilgili içerik sağlayan portallardan ve sosyal medyadan, etkin ve doğru bir şekilde yararlanılması, çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatında kendilerini geliştirmelerine büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.

Buna istinaden eğitimlerimde; hazırlamış olduğum Web Sitesi ve YouTube kanalım üzerinden uzaktan eğitim ve atölyemizde de yüz yüze eğitim olacak şekilde bu iki öğrenme modelini harmanladığım “Hibrit Eğitim” sistemi uygulanmaktadır.

Bu sayede öğrencilerimiz, internet ortamı aracılığıyla istediği zaman, istediği yerden, istediği süre çalışabileceği, bilgilerini pekiştirebileceği, yeni kavramlar öğrenebileceği, anında geri bildirim alabileceği bir çok avantaja sahip oluyor. Aynı zamanda atölyede verilen yüz yüze eğitimler ile de doğrudan birebir etkileşimde bulunarak, tartışarak, deneyerek, akranları ile etkileşimde bulunarak öğrenme sürecini daha hızlı ve keyifli hale getirmiş oluyoruz.

Eğitim ortamında sağladığımız bu esneklik ve çok yönlülük, öğrenme düzeyinde artışı olumlu yönde etkilerken bir yandan da bilgilerin kalıcılığını arttırıyor. Aktif bir öğrenme ortamı ile öğrenenin derse olan ilgisi ve motivasyonu olumlu bir grafik çiziyor. Bir önceki konuyu tekrar edebilmesi – pekiştirmesi ve bir sonraki konuyu atölyeye gelmeden önce inceleyebilmesi öğrencimizin etkin bir şekilde bir sonraki konuya hazırlanmasını sağlıyor. Bu sayede yüzyüze eğitim sırasında daha fazla tartışma, grup çalışması, inceleme, deneyerek uygulama, problem tespit etme – çözme, yaratıcı düşünme ve proje oluşturma gibi alanlara daha fazla vakit ayırılarak dersin verimli geçmesi sağlanıyor.

Atölye Eğitim Programımız