Neden Kodlama ve Robotik Eğitimi?

Nesnelerin internete bağlanmaya başladığı ve birbiriyle iletişime geçtiği, Akıllı evlerin, Akıllı Şehirlerin ve Akıllı Araçların hayatımıza girdiği bir dönemi yaşamaktayız. Kodlama, çağımızın gerekliliğidir, çocukların öğrenmesi gereken temel bir beceridir.
Yakın gelecekte şu anda var olmayan birçok yeni meslek ortaya çıkacaktır ve mevcut birçok meslek grubuna ihtiyaç kalmayacaktır.
Bu sebeple çocuklarımızın 21. Yüzyıl becerileri ile donatılması oldukça önemlidir.
Kodlama ve Robotik Eğitimi, bu becerilerin gelişmesinde ve geleceğin teknoloji tüketen değil üreten nesillerinin yetişmesinde oldukça etkilidir.
Kodlama ve Robotik eğitimi alan çocuklarımızın;
Kendine güvenleri, öz saygıları, yaratıcı yönleri, eleştirel düşünme, problem tespit etme ve çözüm yolu bulma, iletişim ve ekip çalışması becerileri yani 21. yüzyıl becerileri gelişmektedir.
Kodlama ve Robotik Eğitimi ile çocuklarımız, çevresindeki problemleri tespit ederek kendi çözümlerini üretebilen, algoritma ve kodlama bilen, hayal ettiği ürünlerini ortaya çıkarabilen dolayısıyla teknoloji üreten bireyler olarak yetişmektedir.

Eğitim Sürecinin Öğrenciye Katkıları

• Öğrenme Motivasyonunu Artırma
• Analitik Düşünme
• Akran Etkileşimi
• Sosyal Öğrenme
• Bilgi İşlemsel Düşünme
• Yaratıcı Düşünme
• Özgüven
• Ekip Çalışması
• Eleştirel Düşünme
• Problem Tespit Etme
• Çözüm Üretme ve Problem Çözme

Kodlama eğitimine erken yaşlarda başlanmalı

Geleneksel olarak programcılar üniversitedeyken yeteneklerini geliştirmeye başlarlar.
Fakat programlama alanına liderlik eden kişiler çoğunlukla üniversiteye girmeden önce eğitimlerine başlamıştır. Çoğu zaman kodlamayı kendi kendilerine veya ortaokul hatta ilkokuldaki mentörlerinden öğrenmişlerdir.

Hayatın başında kodlamayı öğrenen öğrenciler, programlamanın arkasındaki mantık ve ileri düşünceyi daha derin ve daha kapsamlı bir şekilde kavrarlar. Yaşamın erken dönemlerinde bir dil öğrenmek gibi, gelişimin başlarında bu tip düşünceyi öğrenmek ve uygulamak, çocuğun beynini halen gelişmekte olan haliyle etkiler. Bu nedenle, erken öğrenenler (Bill Gates, Mark Zuckerberg ve daha niceleri gibi) bu alanda sınırsız başarılar elde ederler.

Ancak çocuklarımızı bu eğitim yolculuğuna başlamak için gerekli olan zaman ve özveriyi vermeye ikna edebilir miyiz? Onları, yaratıcılıklarını keşfederken öğrenme deneyimine daldırmak için süreci eğlenceli ve etkileşimli hale getirerek onları ikna edebiliriz. Kodlamaevi.com eğitimlerimizi bu kadar eşsiz yapan şey budur.

Kodlamaevi.com eğitimleri eğlencelidir ✨

“Kodlamayı” duyduğunuzda en yaygın düşünce yazılım veya web sitesi yaratmak olsa da, bu beceri bunun ötesine geçmektedir ve öğrenmesi sanıldığı kadar zor değildir.
Çocuklar doğrudan Python veya Javascript gibi geleneksel bir programlama dilini öğrenmeye kalkarlarsa sıkılırlar ve cesaretleri kırılırlar.

Scratch ile programlama, heyecan verici etkinlikler sunarak çocukları hayal kırıklığına uğratmadan temel programlama kavramlarını öğretir.

Arduino projeleri ile hayallerini gerçeğe taşıma fırsatı yakalarlar.

Kodlamaevi.com un eğitimleri ile çocuklar eğlenerek ve oyun oynayarak öğrenirler, dolayısıyla öğrenmeye ve yaratmaya hevesle devam ederler.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

NEDEN KODLAMA ?

KODLAMA VE ROBOTİK NASIL ÖĞRENİLİR?

Harezmi Eğitim Modeli NEDİR?

Çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik, ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda olan, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir eğitim modelidir.

https://youtu.be/86_2c2oYdtE

Code.org Cevap Anahtarı

 

code.org KURS 1 Cevap Anahtarı

CODE.ORG Kurs 1

CODE.ORG 1. KURS

(4-6 Yaş Arası)
Yeni okuyucular için Ders 1 ile başlayın. Yeni okuyucuların bilgisayar programı oluşturmalarında yardımcı olması, problem çözmedeki becerilerini geliştirmeleri, zor görevleri yapabilmeleri ve başkaları ile birlikte çalışabilmeleri için tasarlanmıştır. Dersin sonunda, öğrenciler, paylaşabilecekleri kendi farklı hikayelerini veya oyunlarını oluşturabilecekler. Anaokulu ve 1. sınıflar için önerilir. 

 code.org KURS 2 Cevap Anahtarı

CODE.ORG Kurs 2

CODE.ORG 2. KURS

(6 Yaş ve üstü)
Ders 2 önceden herhangi bir programlama deneyimi olmayan ve okuma-yazma bilen öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu derste öğrenciler problem çözmek için programlama yaparken paylaşabilecekleri hikayeler ve interaktif oyun oluşturabilecekler. 2-5. Sınıflar için tavsiye edilir.

 code.org KURS 3 Cevap Anahtarı

CODE.ORG Kurs 3

CODE.ORG 3. KURS

( 8 Yaş ve üstü [2.Kurs Sonrası] )
Ders 3, Ders 2’yi alan öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler, daha karmaşık sorunlar için esnek çözümler bulmak için önceki derste öğrendikleri programlama konularını daha çok inceleyecekler. Bu dersin sonunda, öğrenciler, herkesle paylaşabilecekleri interaktif hikaye ve oyun oluşturabilecekler. 4 ve 5. sınıflar için önerilir.

 code.org KURS 4 Cevap Anahtarı

CODE.ORG Kurs 4

CODE.ORG 4. KURS

( 10 Yaş ve üstü [3.Kurs Sonrası] )

Ders 4, ders 2 ve 3’ü almış öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler daha zor bulmacaları ve problemleri öğrendikleri çeşitli kavramları birleştirip kullanarak çözerler. Bu ders tamamlandığında, öğrencilerin şununla say döngüleri ve parametreli fonksiyonları kullanarak program yazabilecek yetiye ulaşacaklar. 4-8. sınıflar için önerilir.