Code.org Kurs4 Ders17 Öğretmen Ders Planı

Orijinal Metin (Otomatik tercüme edilmiştir)

İkili Taban (Binary)


Ders saati: 20 Dakika Temel ders süresi sadece aktiviteyi içerir. Giriş ve Sarma Önerileri, zamanın izin verdiği ölçüde daha derine inmek için kullanılabilir.

Derse Genel Bakış

Pek çok insan ikilileri kesinlikle sıfırlar ve diğerleri olarak düşünürse de, önceki kurslarımız öğrencilere çeşitli ikili seçeneklerle temsil edilebileceğini öğretti. Bu ders, bir bilgisayarın nasıl daha karmaşık bilgileri (görüntüler ve renkler gibi) ikili olarak da depolayabildiğini gösterdiği için bu kavramı bir adım daha ileri götürür.

Dersin Hedefleri

Öğrenciler:

 • Görüntüleri ikili kodlamaya yönelik yöntemleri tanımlayın
 • İkili kodlamayı kullanarak görüntüleri bir akranla ilişkilendirme
 • İkili koda dayalı bir görüntüyü çoğaltın

Öğretim Rehberi

Materyaller, Kaynaklar ve Hazırlık

Öğrenci için

Öğretmen için

Başlarken (10 dak)

1) İnceleme

Bu, dersinizle geçirdiğiniz son dersi incelemek için harika bir zamandır. Tüm sınıfa sorular sorma ve öğrencilerin cevapları hakkında küçük gruplar halinde konuşmalarını istemenizi öneririz.

İncelemede sorabileceğiniz bazı sorular:

 • Geçen sefer ne yaptın?
 • Ne yapmamızı istersek?
 • Dersten sonra sormak istediğin soruları düşündün mü?
 • Son dersin en sevdiğin bölüm hangisiydi?

Ders ipucu

İncelemeyi öğrencilerin sevdiği şeyleri sorarak bitirmek, bir önceki egzersize olumlu bir izlenim bırakmaya yardımcı olur ve tanıtmak üzere olduğunuz aktivitenin heyecanını artırır.

2) Kelime Bilgisi

Bu dersin gözden geçirilmesi ve yeni bir terim için önemli bir sözü vardır:

İkili – Benimle söyle: Bi-nare-ee
Sadece iki seçenek kullanarak bilgiyi temsil etmenin bir yolu

İkili Alfabe – Benimle söyle: Bi-nare-ee Al-fa-bet
İkili kodunuzda kullanılan iki seçenek

3) İncelemede İkili

Sınıfınızın 2. Dersten İkili Bileklik (Kurs2 Ders14) dersini hatırlayıp hatırlamadığını görün.

“Harfleri nasıl ve nasıl temsil ettiğimizi hatırlıyor musun?”

Hafızasını yenilemek için bir veya iki harf kullanarak onlarla bir örnek yapmak isteyebilirsiniz.

“Bu mektupları başka hangi şekillerde temsil edebilirdik? Ya eğer kullanamazsak ve kullanamazsak?”

Sınıfını, yaptığınız aynı harfleri temsil etmek için başka zıt kümeler bulmaya teşvik edin.

“Bunlar harika öneriler. Haydi yeni harfleri kodlamak için bunlardan birini kullanalım.”

Bir ya da iki kez kod yazdıktan sonra egzersiz yapmaya başlayın.

“Bir resmi kodlamak için aynı ikili alfabeyi nasıl kullanabiliriz?”

Öğrenciler ne hakkında konuştuğuna dair hiçbir fikre sahip olmayabilir. Sorun yok. Onları cevapla adım adım yönlendirebilirsiniz.

Ya da böyle bir resim olsaydık, her kare, siyah veya beyaz için sadece iki farklı seçeneğin olduğu yerde.

Bunu nasıl kodlayabiliriz ki, başka biri görmeden resmi yeniden oluşturabilir mi?

 • Bazı öğrenciler Grafik Kağıt Programlama (Kurs2 Ders1) dersine geri dönebilir. Pek çok benzerlik olsa da, bunun bu dersi yönlendirmek için bu dersi kullanmaması gerektiğinin yeterince farklı olduğunu bilmelerini sağlayın.

“Beyaz, siyah, beyaz, siyah” deyin.

“Bu harika bir öneri! Şimdi seni çiftlere böleceğim. Takım arkadaşınla ikili alfabeye karar ver.”

Çiftlerinizin kodlarını diğer gruplarla önceden paylaşmalarını isteyip istemediğinize karar verin ve bir anahtar oluşturup oluşturmadıklarını veya yöntemlerini gizli tutup tutmadıklarını söyleyin.

“Şimdi, bir bilgisayar gibi bazı görüntüleri de kodlayalım!”

Etkinlik: İkili Görüntüler (20 dak)

4) İkili Görüntüler

Şimdi öğrencilerin sırası!

Talimatlar:

1) Öğrencileri çiftlere ayırın.
2) Ortaklarıyla bir görüntü seçmelerini isteyin.
3) İkili alfabelerinin ne olacağını anlamaya teşvik edin.
4) Yeni ikili alfabelerini kullanarak görüntülerini kodlamalarını sağlayın.
5) Öğrencileri kodlamaları başka bir ekiple paylaşmalarını ve hangi resmin üzerinde çalıştığını anlayabileceklerini öğrenir.
6) Bir Seviye Seç
– Kolay: Diğer takımın kodlama yönteminizin ne olduğunu bilmesini sağlayın
– Zor: Diğer takım kodlama yönteminizi tahmin etsin.

Sarma (10 dak)

5) Flash Chat: Ne öğrendik?

 • Bugün ne öğrendik?
 • Ne tür bir ikili alfabe yarattın?
 • Sadece parmaklarınızı kullanarak bir görüntüyü nasıl kodlayabileceğinizi düşünebilir misiniz?
 • Seslerden ikili bir alfabe oluşturabileceğini düşünüyor musun?

6) Vocab Shmocab

Bunları bir sınıf olarak yapmayı veya öğrencilerin bir dirsek ortağıyla paylaşmayı ve paylaşmayı tercih edebilirsiniz.

 • “İkili alfabe” teriminin tanımını hatırlıyor musunuz?

“İkili kodunda kullanılan iki seçenek”
“Üç taraflı çokgen”
“Sıfırdan büyük bir sayı”

Değerlendirme (10 dk.)

7) İkili Görüntü Değerlendirme Çalışma Sayfası

Genişletilmiş Öğrenme

Öğrenci öğrenimini geliştirmek için bu etkinlikleri kullanın. Sınıf aktiviteleri veya diğer zenginleştirme dışında kullanılabilirler.

Renkli Görüntülerin Saklanması

 • Sınıfınız ikili görüntülerin saklanması fikrini gerçekten alırsa, renkli görüntülerin nasıl yapıldığını bilmek isteyebilir.
  • Öncelikle, rengin ikiliyi nasıl kullandığını tartışmanız gerekir ( İkili Baubles‘de olduğu gibi, sayfa 21).
  • Ardından, bu renklerin kombinasyonlarını kullanan bazı görüntüleri tanıtın
 • Öğrencilerinizi bu renkli görüntüleri kodlama yolları bulmaya teşvik edin.

onaltılık

Bağlantılar ve Arka Plan Bilgileri

Bu Ders Tarafından Memnun ISTE Standartları (eski NETS):

 • 1c. Karmaşık sistemleri ve sorunları keşfetmek için modelleri ve simülasyonları kullanın
 • 2d. Proje ekibine orijinal çalışmalar üretmeye veya problem çözmeye katkıda bulunun
 • 4b. Bir çözüm geliştirmek veya bir projeyi tamamlamak için aktiviteleri planlayın ve yönetin
 • 4d. Alternatif çözümleri keşfetmek için çoklu süreçler ve farklı bakış açıları kullanın
 • 6d. Güncel bilgileri yeni teknolojileri öğrenmeye aktarın

Bu dersteki aktiviteler CSTA K-12 Bilgisayar Bilim Standartlarını desteklemektedir:

 • CL.L1: 3-02 Akran öğretmenleri ve teknolojiyi kullanan diğer kişilerle işbirliği içinde ve birlikte çalışma
 • CT.L1: 6-01 Algoritmik problem çözme sürecindeki temel adımları anlayın ve kullanın
 • CL.L2-03 Çift programlama, proje ekiplerinde çalışma ve grup aktif öğrenme etkinliklerine katılma gibi işbirlikçi uygulamaları kullanarak akranları, uzmanları ve diğerleriyle işbirliği yapın.
 • CT.L2-06 Bir dizi talimatı takip edin ve analiz edin
 • CT.L2-07 Verileri çeşitli şekillerde temsil edin: metin, sesler, resimler, sayılar
 • CT.L2-14 Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ikili sayı, mantık, kümeler ve fonksiyonlar arasındaki bağlantıları incelemek
 • CT.L3A-05 İkili ve hexademinal gösterimler arasındaki ilişkileri açıklar.
 • CT.L3B-07 Discus, çeşitli formlardaki ikili dizilerin yorumlanması
 • CT.L1: 6-02 Bilgisayarsız egzersizler kullanarak bir algoritmanın basit bir şekilde anlaşılmasını sağlayın

Yeni Nesil Bilim Standartları

 • 3-5-ETS1-2 Problemin kriterlerini ve kısıtlamalarını ne kadar iyi karşılayacağına dayanarak bir probleme mümkün olan çok sayıda olası çözümü üretin ve karşılaştırın

Ortak Çekirdek Matematiksel Uygulamalar

 • 1. Sorunları anlamlandırın ve bunları çözmede sebat edin
 • 2. Soyut ve kantitatif olarak sebep
 • 4. Matematik ile model
 • 6. Hassasiyete katılın
 • 7. Yapıyı arayın ve kullanın
 • 8. Yinelenen akıl yürütmede düzenlilik arayışında bulunma ve ifade etme

Ortak Çekirdek Matematik Standartları

 • 4.OA.C.5 Belirli bir kuralı takip eden bir sayı veya şekil kalıbı oluşturun. Kuralın kendisinde açık olmayan kalıbın görünür özelliklerini tanımlayın

Ortak Çekirdek Dil Sanat Standartları

 • L.3.6 Mekânsal ve zamansal ilişkileri işaret edenler de dahil olmak üzere, doğru dereceli, uygun, genel, akademik ve alana özgü kelimeleri ve ifadeleri doğru bir şekilde elde etmek ve kullanmak
 • L.4.6 Kesin eylemlere, duygulara veya varlık durumlarına işaret eden ve belirli bir konu için temel teşkil edenler de dahil olmak üzere doğru dereceye uygun genel akademik ve alana özgü sözcük ve ifadeleri edinme ve kullanma
 • L.5.6 Kontrast, ek ve diğer mantıksal ilişkileri işaret edenler de dahil olmak üzere doğru dereceli genel akademik ve alana özgü sözcük ve ifadeleri elde etmek ve kullanmak