Code.org Kurs4 Ders13 Öğretmen Ders Planı

Orijinal Metin (Otomatik tercüme edilmiştir)

Parametrelerle Şarkı Yazımı


Ders saati: 20 Dakika Temel ders süresi sadece aktiviteyi içerir. Giriş ve Sarma Önerileri, zamanın izin verdiği ölçüde daha derine inmek için kullanılabilir.

Derse Genel Bakış

Bilgisayar bilimi dünyasındaki en görkemli yapılardan biri de işlevdir. İşlevler (bazen prosedürler denir), daha büyük programınızın içinde ve üstünde kullanabileceğiniz mini programlardır. Bu ders öğrencilere, kod parçalarını işlevlere birleştirmenin neden bu kadar yararlı bir uygulama olduğunu sezgisel olarak anlamanıza yardımcı olacaktır.

Dersin Hedefleri

Öğrenciler:

 • Şarkı sözlerinin içinde yinelenen ifadeleri bulun
 • Bir işlevin içine çekilecek bölümleri tanımlayın (koro)
 • Parametreleri kabul etmek için işlevleri değiştirin
 • Fonksiyonların ve parametrelerin program yazmayı nasıl daha kolay hale getirebileceğini tanımlayın

Öğretim Rehberi

Materyaller, Kaynaklar ve Hazırlık

Öğrenci için

Öğretmen için

Başlarken (20 dak)

1) İnceleme

Bu, dersinizle geçirdiğiniz son dersi incelemek için harika bir zamandır. Tüm sınıfa sorular sorma ve öğrencilerin cevapları hakkında küçük gruplar halinde konuşmalarını istemenizi öneririz.

İncelemede sorabileceğiniz bazı sorular:

 • Geçen sefer ne yaptın?
 • Ne yapmamızı istersek?
 • Dersten sonra sormak istediğin soruları düşündün mü?
 • Son dersin en sevdiğin bölüm hangisiydi?

Ders ipucu

İncelemeyi öğrencilerin sevdiği şeyleri sorarak bitirmek, bir önceki egzersize olumlu bir izlenim bırakmaya yardımcı olur ve tanıtmak üzere olduğunuz aktivitenin heyecanını artırır.

2) Kelime Bilgisi

Bu derste iki yeni ve önemli kelime var:

İşlev – Benimle söyle: Func-shun
Tekrar tekrar arayabileceğiniz bir kod parçası

Parametre – Benimle söyle: Pa-ram-eh-ter
Özel bir ihtiyaç için özelleştirmek için işleve ilettiğiniz fazladan bir bilgi parçası

3) Şarkı Söyle

 • Sınıfın bugün şarkı günü olduğunu bilmesini sağlayın!
 • Birlikte bir şarkı öğreneceğiz.
  • Ekranda yazılı veya yansıtılmış basit bir şarkı ile başlayın
  • Koroyu işaretleyin ve şarkının geri kalanına başlamadan önce sınıfın nasıl olduğunu bildiğinden emin olun.
  • Şarkıya bastığınızda, başlangıçta onlarla şarkı söyleyin, sonra koro dediği yere geldiğinizde ne olduğunu görün

 • Bu sınıfa işaret ettiğinizde, sınıfın çoğunluğunun koro için şarkı sözü vermesi oldukça olasıdır.
  • O şarkıyı bir kez durdurun ve ne olduğunu açıkça vurgulayın.
   • Koroyu tanımladın
   • Koroyu aradın.
   • Koroyu söylediler
 • Sınıfa niçin, sadece koroyu bir kağıdın üstüne bir kere yazdığınızı ve bunun söylendiği her yerde tekrar tekrar yazmak yerine yazmasını isteyin.
  • Pek çok kez şarkı söylerken sadece bir kez koro yazmanın diğer faydaları nelerdir?

Şimdi, bu şarkının bir bilgisayar programı olduğunu hayal edin. Tekrar tekrar kullandığınız küçük bir kod parçası için bir başlık (“koro” gibi) tanımlamak, bir işlev oluşturmaya çağırılır. Bu, bilgisayar bilimcileri için şarkı yazarlarına yardımcı olmasının bazı nedenlerinden dolayı yararlıdır. – Programda tüm kodları yazıp yazmaya gerek kalmadan zaman tasarrufu sağlar – Eğer bir hata yaparsanız, sadece bir yer değiştirmeniz gerekir – Program, sadece bir kez tanımlanmış tekrarlanan parçalarla daha az karmaşık hisseder

Koro’nun her seferinde aynı olmadığı şarkılardan ne haber? Yine de bir koro kullanabilirsiniz, ancak şarkıcının her ayet için hangi özel kelimeleri kullanacağını bilmesinin bir yolu olmalı.

 • Bu özel sözcükler parametre olarak adlandırılır.
 • Programlamada, parametreler bu gibi işlevlere özel komut olarak iletilir:

koro (parametre1, parametre2)

Bunun karmaşıklaşmaya başladığını hissediyor musun? Endişelenme. Bu tekniğin nasıl kullanıldığını anlamak için biraz daha şarkılarla çalacağız!

Ders ipucu

Daha fazla ilgi alanı eklemek için İnternet’teki bazı popüler şarkıların sözlerini inceleyebilirsiniz. Öğrencileri tekrar eden sözlerin standartlarının koroyu en üstte tanımlayıp şarkıyı vücudun içinden çağırması gerektiğini gösterin.

Etkinlikler: (20 dk.)

4) Şarkı Yazımı

 • Günlük hayatımızda gördüğümüz şeylerin işlevlerini karşılaştırmak için harika bir yol, şarkılara bakmaktır. Şarkılar genellikle tekrar tekrar tekrarlayan belirli söz gruplarına sahiptir. Buna koro diyoruz.

Talimatlar:

1) 4, 5 veya 6 gruplarına bölün.

2) Her bir gruba Songwriting Çalışma Sayfasının birkaç kopyasını verin.

3) Ayetten ayete geçmeyen berrak bir koro içeren sınıf için kısa bir şarkı çalın.

4) Koroyu tanımlamak (ve yazmak) için sınıfa meydan okuyun.

5) Her gruptan sonuçları karşılaştırın. Herkes aynı şeyi mi aldın?

6) Etkinliği tekrar deneyin, ancak bu sefer korodaki her tekrarda değişen bir şarkıyla. İyi örnekler: Eski MacDonald, Bebek Bumblebee veya Hokey Pokey

 • Bazı kelimeler değiştiğinde öğrenciler bir koro tespit edebilir mi?
 • Koro ayetten ayete farklı olduğunda aynı koro çağrısını nasıl kullanırlar?
 • Bu değişen kelimeler ve ifadeler “parametreler” olarak adlandırılır ve bunları koroya şu şekilde iletebilirsiniz: koro (inek, moo)
 • Sınıfın koroları tanımlamakta çok az sorun yaşayana kadar bu oyunu tekrar tekrar oynayın.

Sınıfa sadece şarkıyı dinlemesini (veya izlemesini) sağlamak, sonra da her şeyi yazmamak yerine koroların birlikte söyleyerek ne söylediğine oy vermek daha kolaydır. Bu yöntemi seçerseniz, görsel öğrenenlerin uygun takviyeye sahip olduğundan emin olmak için dersin son şarkı seçimi için yazılı bir koro yapmasını düşünün.

Ders ipucu

Öğrencilerin bu dersi radyodan popüler müzikle yapmaları çok heyecan verici, ama şarkı sözlerinin tam olarak tekrarlandığı uygun şarkıları bulmakta zorlanıyorsanız, burada birkaç zamansız seçenek var:

Sarma (5 dak)

5) Flash Chat: Ne öğrendik?

 • Tekrar tekrar söz yazmayı mı yoksa bir koro tanımlamayı mı tercih edersiniz?
 • Aynı şarkı için birden fazla koro yapmak mümkün mü?
 • Bir şarkıda ihtiyaç duyulan her zaman yeni bir koro yapmak mantıklı mı?

Ders ipucu

Flash Chat soruları, dersin büyük dünyayla ve öğrencilerin daha büyük geleceğiyle nasıl bağlantılı olduğuyla ilgili büyük resmi düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bunları bir sınıf, gruplar halinde veya dirsek ortağıyla tartışmak isteyip istemediğinize karar vermek için sınıfınızdaki bilginizi kullanın.

6) Vocab Shmocab

 • Bu tanımlardan hangisini bugün için bir kelime öğrendik?

“Tekrar tekrar arayabileceğiniz bir kod parçası”
“Küçük bir ağaç parçası”
“Daha hızlı bir şeyi bitirmek için büyük bir grup insandan yardım alma”

… ve öğrendiğimiz kelime nedir?

 • Parametreler ne olacak?
  • Neden bunları kullanıyoruz?
  • Bir koro işlevine birden fazla parametre iletebilir misiniz?
  • İkiden fazla geçebilir misin?

Değerlendirme (5 dk.)

7) Şarkı Yazma Değerlendirmesi

 • Değerlendirme çalışma sayfasını dağıtın ve talimatlar iyi bir şekilde açıklandıktan sonra öğrencilerin aktiviteyi bağımsız olarak tamamlamasına izin verin.
 • Bu önceki faaliyetler sayesinde aşina hissetmeli.

Genişletilmiş Öğrenme

Öğrenci öğrenimini geliştirmek için bu etkinlikleri kullanın. Sınıf aktiviteleri veya diğer zenginleştirme dışında kullanılabilirler.

Şarkınızı Yaratın

 • Birlikte bir koro oluşturarak başlayın, ardından etrafında geliştirdiğiniz bir şarkının ayetleri arasında tekrarlayın.
 • Koroda bir değişiklik yap ve sadece bir yerde değişmenin ne kadar kolay olduğunu düşün.
 • Koroyu tekrar değiştirerek, orijinalinden daha uzun bir süre.
 • Ayetlerinizde ikinci bir koro ekleyin ve aralarında dönüşüm yapın.
 • Çetelerinizden birine parametreler ekleyin ve daha fazla seçeneğinizin olduğunu görün.

Program Yazma

 • Ya şarkı söylemek yerine şarkı söylersek? Birdenbire, bizim koromuz kelimelerden ziyade tekrarlanan eylemlerin bir işlevi olurdu.
 • Grafik Kağıt Programlama dersinden okların kavramlarını kullanın ve tekrar eden birçok talimat içeren bir program oluşturun.
  • Yinelenen eylemleri daire içine alın, böylece sınıf nerede olduklarını görebilir.
  • Programın üstünde “Koro” adı verilen bir fonksiyon tanımlayın.
  • Her yerde yinelenen eylemler programda görünür ve bunun yerine “Koro” yazınız.
 • Sınıf bu süreçten geçinceye kadar tekrarlanana kadar tekrarlayın.
 • Bu alıştırmada parametrelerin nasıl geçeceğini anlayabiliyor musunuz?

Fonksiyonel Suncatchers

 • Fonksiyonel Suncatchers Bu aktivite, işlevleri farklı bir perspektiften gösterir. Öğrenciler bir dizi tekrarlı adımı izleyecekler, sonra birkaç kez çoğaltılan belirli “beceri” kümelerini tanımlamaları istenecektir. Bu beceriler tanımlandıktan sonra, bir ana programdan çağrılacaklar ve tüm güzel oluşturma süreci tek bir kağıda kaydedilecek.

Bağlantılar ve Arka Plan Bilgileri

ISTE Standartları (eskiden NETS)

 • 1 A. Yeni fikirler, ürünler veya süreçler oluşturmak için mevcut bilgileri uygulayın
 • 1c. Karmaşık sistemleri ve sorunları keşfetmek için modelleri ve simülasyonu kullanın
 • 2a. Çeşitli dijital ortamları ve medyayı kullanan akranlar, uzmanlar veya diğer kişilerle etkileşim kurun, işbirliği yapın ve yayınlayın
 • 2d. Sorunları çözmek için proje takımlarına katkıda bulunun
 • 4b. Bir çözüm geliştirmek veya bir projeyi tamamlamak için aktiviteleri planlayın ve yönetin
 • 4d. Alternatif çözümleri keşfetmek için çoklu süreçler ve farklı bakış açıları kullanın

CSTA K-12 Bilgisayar Bilim Standartları

 • CL.L1: 3-02 Akran öğretmenleri ve teknolojiyi kullanan diğer kişilerle işbirliği içinde ve birlikte çalışma
 • CT.L2-01 Çözümler tasarlamak için algoritmik problem çözmede temel adımları kullanın
 • CT.L2-06 İzlenmekte olan talimat dizisini tanımlayın ve analiz edin
 • CT.L2-07 Verileri çeşitli şekillerde temsil edin: metin, sesler, resimler, sayılar
 • CT.L2-08 Sorun durumlarının, yapılarının ve verilerin görsel temsillerini kullanın
 • CT.L2-12 Bir problemi alt problemlere ayırmak için soyutlama kullanın
 • CT.L2-14 Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ikili sayı, mantık, kümeler ve fonksiyonlar arasındaki bağlantıları incelemek
 • CT.L3A-01 Karmaşık bir sorunu daha basit parçalara bölmek için önceden tanımlanmış fonksiyonları ve parametreleri, sınıfları ve yöntemleri kullanın
 • CT.L3A-03 Sıralamanın, seçimin, yinelemenin ve yinelemenin algoritmaların yapı taşları olduğunu nasıl açıklar
 • CPP.L1: 6-05 Bir programı, harekete geçirilmesi için adım adım talimatlar kümesi olarak oluşturun.

NGSS Bilim ve Mühendislik Uygulamaları

 • 3-5-ETS1-2 Problemin kriterlerini ve kısıtlamalarını ne kadar iyi karşılayacağına dayanarak bir probleme mümkün olan çok sayıda olası çözümü üretin ve karşılaştırın

Ortak Çekirdek Matematiksel Uygulamalar

 • 1. Sorunları anlamlandırın ve bunları çözmede sebat edin
 • 2. Soyut ve kantitatif olarak sebep
 • 3. Geçerli argümanlar oluşturun ve diğerlerinin akıl yürütmesini eleştirin.
 • 6. Hassasiyete katılın
 • 7. Yapıyı arayın ve kullanın
 • 8. Yinelenen akıl yürütmede düzenlilik arayışında bulunma ve ifade etme

Ortak Çekirdek Dil Sanat Standartları

 • SL.3.1.D Tartışma ışığında kendi fikir ve anlayışlarını açıklar.
 • SL.3.3 Bir konuşmacıdan gelen bilgi ile ilgili soruları sorunuz ve yanıtlayın, uygun detaylandırma ve detaylar sunun
 • RI.3.1 Bir metnin anlaşıldığını göstermek için, cevapların temeli olarak metne açık bir şekilde atıfta bulunan soruları sorun ve yanıtlayın.
 • L.3.6 Mekânsal ve zamansal ilişkileri işaret edenler de dahil olmak üzere, doğru dereceli, uygun, genel, akademik ve alana özgü kelimeleri ve ifadeleri doğru bir şekilde elde etmek ve kullanmak
 • L.4.6 Kesin eylemlere, duygulara veya varlık durumlarına işaret eden ve belirli bir konu için temel teşkil edenler de dahil olmak üzere doğru dereceye uygun genel akademik ve alana özgü sözcük ve ifadeleri edinme ve kullanma
 • L.5.6 Kontrast, ek ve diğer mantıksal ilişkileri işaret edenler de dahil olmak üzere doğru dereceli genel akademik ve alana özgü sözcük ve ifadeleri elde etmek ve kullanmak