Code.org Kurs3 Ders9 Öğretmen Ders Planı

Orijinal Metin (Otomatik tercüme edilmiştir)

Şarkı Yazarlığı


Ders saati: 20 Dakika Temel ders süresi sadece aktiviteyi içerir. Giriş ve Sarma Önerileri, zamanın izin verdiği ölçüde daha derine inmek için kullanılabilir.

Derse Genel Bakış

Bilgisayar bilimi dünyasındaki en görkemli yapılardan biri de işlevdir. İşlevler (bazen prosedürler denir), daha büyük programınızın içinde ve üstünde kullanabileceğiniz mini programlardır. Bu ders öğrencilere, kod parçalarını işlevlere birleştirmenin neden bu kadar yararlı bir uygulama olduğunu sezgisel olarak anlamanıza yardımcı olacaktır.

Dersin Hedefleri

Öğrenciler:

 • Şarkı sözlerinin içinde yinelenen ifadeleri bulun
 • Bir işlevin içine çekilecek bölümleri tanımlayın (koro)
 • İşlevlerin program yazmayı nasıl kolaylaştırabileceğini tanımlayın

Öğretim Rehberi

Materyaller, Kaynaklar ve Hazırlık

Öğrenci için

Öğretmen için

Başlarken (20 dak)

1) İnceleme

Bu, dersinizle geçirdiğiniz son dersi incelemek için harika bir zamandır. Bunu büyük bir grup olarak yapabilir veya öğrencilerin bir dirsek ortağıyla tartışmasını sağlayabilirsiniz.

İncelemede sorabileceğiniz bazı sorular:

 • Geçen sefer ne yaptın?
 • Ne yapmamızı isteseydiniz?
 • Dersten sonra sormak istediğin soruları düşündün mü?
 • Son dersin en sevdiğin bölüm hangisiydi?

Ders ipucu

İncelemeyi öğrencilerin sevdiği şeyleri sorarak bitirmek, bir önceki egzersize olumlu bir izlenim bırakmaya yardımcı olur ve tanıtmak üzere olduğunuz aktivitenin heyecanını artırır.

2) Kelime Bilgisi

Bu derste yeni ve önemli bir kelime var:

İşlev – Benimle söyle: Func-shun
Tekrar tekrar arayabileceğiniz bir kod parçası

3) Şarkı Söyle

 • Sınıfın bugün şarkı günü olduğunu bilmesini sağlayın!
 • Birlikte bir şarkı öğreneceğiz.
  • Ekranda yazılı veya yansıtılmış basit bir şarkı ile başlayın.
  • Koroyu işaretleyin ve sınıfa başlamadan önce sınıfın nasıl olduğunu bildiğinden emin olun.
  • Baştan sona şarkı söyleyerek şarkıya atlayın, sonra koroyu aradığı kısma ulaşınca ne olacağını görün.

 • Bu sınıfa işaret ettiğinizde, sınıfın çoğunluğunun koro için şarkı sözü vermesi oldukça olasıdır.
  • Şarkıyı bir kez durdurun ve ne olduğunu açıkça vurgulayın.
   • Koroyu tanımladın.
   • Koroyu aradın.
   • Koroyu söylediler.
 • Sınıfa niçin, sadece koroyu bir kağıdın üstüne bir kere yazdığınızı ve bunun söylendiği her yerde tekrar tekrar yazmak yerine yazmasını isteyin.
  • Pek çok kez şarkı söylerken sadece bir kez koro yazmanın diğer faydaları nelerdir?

Şimdi, bu şarkının bir bilgisayar programı olduğunu hayal edin. Tekrar tekrar kullandığınız küçük bir kod parçası için bir başlık (“koro” gibi) tanımlamak, bir işlev oluşturmaya çağırılır. Bu, bilgisayar bilimcileri için şarkı yazarlarına yardımcı olmasının bazı nedenlerinden dolayı yararlıdır. – Programdaki tüm kodları tekrar tekrar yazmak zorunda kalmadan zaman tasarrufu sağlar. – Eğer bir hata yaparsanız, sadece bir yer değiştirmek zorundasınız. – Program, sadece bir kez tanımlanmış tekrarlanan parçalar ile daha az karmaşık hissediyor.

Bu tekniğin ne sıklıkla kullanıldığını gerçekten anlamaya çalışmak için şarkılarla biraz daha çalacağız!

Ders ipucu

Bu noktaya ulaşmak için İnternet’teki bazı popüler şarkıların sözlerini inceleyebilirsiniz. Öğrencileri tekrar eden sözlerin standartlarının koroyu en üstte tanımlayıp şarkıyı vücudun içinden çağırması gerektiğini gösterin.

Etkinlikler: (20 dk.)

4) Şarkı Yazımı

 • Günlük hayatımızda gördüğümüz şeylerin işlevlerini karşılaştırmak için harika bir yol, şarkılara bakmaktır. Şarkılar genellikle tekrar tekrar tekrarlayan belirli söz gruplarına sahiptir. Biz böyle bir gruba “koro” diyoruz.

Talimatlar:

1) 4, 5 veya 6 gruplarına bölün.

2) Her bir gruba Songwriting Çalışma Sayfasının birkaç kopyasını verin.

3) Ayetten ayete geçmeyen berrak bir koro içeren sınıf için kısa bir şarkı çalın.

4) Koroyu tanımlamak (ve yazmak) için sınıfa meydan okuyun.

5) Her gruptan sonuçları karşılaştırın.

 • Herkes aynı şeyi mi aldın?
 • Öğrenmek için kendi korusunlarını söyle!

Sınıfın koroları tanımlamakta çok az sorun yaşayana kadar bu oyunu tekrar tekrar oynayın.

 • Sınıfa sadece şarkıyı dinlemesini (veya izlemesini) sağlamak, sonra da her şeyi yazmamak yerine koroların birlikte söyleyerek ne söylediğine oy vermek daha kolaydır. Bu yöntemi seçerseniz, görsel öğrenenlerin uygun takviyeye sahip olduğundan emin olmak için dersin son şarkı seçimi için yazılı bir koro yapmasını düşünün.

Ders ipucu

Öğrencilerin bu dersi radyodan popüler müzikle yapmaları çok heyecan verici, ama şarkı sözlerinin tam olarak tekrarlandığı uygun şarkıları bulmakta zorlanıyorsanız, burada birkaç zamansız seçenek var:

Sarma (5 dak)

5) Flash Chat: Ne öğrendik?

 • Tekrar tekrar söz yazmayı mı yoksa bir koro tanımlamayı mı tercih edersiniz?
 • Aynı şarkı için birden fazla koro yapmak mümkün mü?
 • Bir şarkıda ihtiyaç duyulan her zaman yeni bir koro yapmak mantıklı mı?

Ders ipucu

Flash Chat soruları, dersin büyük dünyayla ve öğrencilerin daha büyük geleceğiyle nasıl bağlantılı olduğuyla ilgili büyük resmi düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bunları bir sınıf, gruplar halinde veya dirsek ortağıyla tartışmak isteyip istemediğinize karar vermek için sınıfınızdaki bilginizi kullanın.

6) Vocab Shmocab

 • Bu tanımlardan hangisini bugün için bir kelime öğrendik?

“Tekrar tekrar arayabileceğiniz bir kod parçası”
“Bir bebek atı”
“Daha hızlı bir şeyi bitirmek için büyük bir grup insandan yardım alma”

… ve öğrendiğimiz kelime nedir?

Değerlendirme (5 dk.)

7) Şarkı Yazma Değerlendirmesi

 • Değerlendirme çalışma sayfasını dağıtın ve talimatlar iyi bir şekilde açıklandıktan sonra öğrencilerin aktiviteyi bağımsız olarak tamamlamasına izin verin.
 • Bu önceki faaliyetler sayesinde aşina hissetmeli.

Genişletilmiş Öğrenme

Öğrenci öğrenimini geliştirmek için bu etkinlikleri kullanın. Sınıf aktiviteleri veya diğer zenginleştirme dışında kullanılabilirler.

Şarkınızı Yaratın

 • Birlikte bir koro oluşturarak başlayın, ardından etrafında geliştirdiğiniz bir şarkının ayetleri arasında tekrarlayın.
 • Koroda bir değişiklik yap ve sadece bir yerde değişmenin ne kadar kolay olduğunu düşün.
 • Koroyu tekrar değiştirerek, orijinalinden daha uzun bir süre.
 • Ayetlerinizde ikinci bir koro ekleyin ve aralarında değişiklik yapın.

Program Yazma

 • Ya şarkı söylemek yerine şarkı söylersek? Birden bire, bizim koromuz kelimelerden ziyade tekrarlanan eylemlerin bir işlevi olurdu.
 • Grafik Kağıt Programlama dersinden okların kavramlarını kullanın ve tekrar eden birçok talimat içeren bir program oluşturun.
  • Yinelenen eylemleri daire içine alın, böylece sınıf nerede olduklarını görebilir.
  • Programın üstünde “Koro” adı verilen bir fonksiyon tanımlayın.
  • Her yerde yinelenen eylemler programda görünür ve bunun yerine “Koro” yazınız.
 • Ders, bu süreci küçük bir yön ile ilerleyene kadar tekrarlayın.

Fonksiyonel Suncatchers

 • Fonksiyonel Güneş Avcıları Bu aktivite, işlevleri farklı bir perspektiften gösterir. Öğrenciler bir dizi tekrarlı adımı izleyecekler, sonra birkaç kez çoğaltılan belirli “beceri” kümelerini tanımlamaları istenecektir. Bu beceriler tanımlandıktan sonra, bir ana programdan çağrılacaklar ve tüm güzel oluşturma süreci tek bir kağıda kaydedilecek.

Bağlantılar ve Arka Plan Bilgileri

ISTE Standartları (eskiden NETS)

 • 1 a – Mevcut fikirleri yeni fikirler, ürünler veya süreçler oluşturmak için uygulayın.
 • 1.c – Karmaşık sistemleri ve sorunları keşfetmek için modelleri ve simülasyonu kullanın.
 • 2.d – Proje ekibine orijinal eserler üretmek veya problemleri çözmek için katkıda bulunun.
 • 4.b – Bir çözüm geliştirmek veya bir projeyi tamamlamak için aktiviteleri planlayın ve yönetin.
 • 4.d – Alternatif çözümleri keşfetmek için çoklu süreçler ve farklı bakış açıları kullanın.

CSTA K-12 Bilgisayar Bilim Standartları

 • CPP.L1: 6.05. Bir programı, harekete geçirilmesi için adım adım talimatlar kümesi olarak oluşturun.
 • CT.L2-01. Çözümleri tasarlamak için algoritmik problem çözmede temel adımları kullanın.
 • CT.L2-06. Takip edilen bir dizi talimatı tanımlayın ve analiz edin.
 • CT.L2-07. Verileri çeşitli şekillerde temsil edin: metin, sesler, resimler, sayılar.
 • CT.L2-08. Sorun durumlarının, yapılarının ve verilerin görsel temsillerini kullanın.
 • CT.L2-12. Problemi alt problemlere ayırmak için soyutlamayı kullanın.
 • CT.L3A-3. Sıralama, seçim, yineleme ve özyineleme algoritmalarının nasıl oluşturulduğunu açıklayın.
 • CT.L2-14. Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ikili sayı, mantık, kümeler ve işlevler arasındaki bağlantıları incelemek.

Yeni Nesil Bilim Standartları

 • 3-5-ETS1-2. Sorunun ölçütlerini ve kısıtlamalarını her birinin ne kadar iyi karşılayacağına dayalı olarak bir probleme olası bir çok çözüm üretin ve karşılaştırın.

Ortak Çekirdek Matematiksel Uygulamalar

 • 1. Sorunları anlamlandırın ve bunları çözmede sebat edin.
 • 2. Soyut ve niceliksel neden.
 • 5. Stratejik olarak uygun araçları kullanın.
 • 6. Kesinliğe katılın.
 • 7. Yapıyı arayın ve kullanın.
 • 8. Yinelenen akıl yürütme sırasında düzenliliği arayın ve ifade edin.

Ortak Çekirdek Dil Sanat Standartları

 • SL.3.1 – 3. sınıf konular ve metinler üzerinde çeşitli ortaklarla birlikte, bir takım işbirlikli tartışmalarda (bire-bir, gruplar halinde ve öğretmen önderliğinde) etkin bir şekilde çalışın, başkalarının fikirlerini üzerine inşa edin ve kendi açıklarını açıkça ifade edin.
 • SL.3.3 – Bir konuşmacıdan gelen bilgi ile ilgili soruları sorunuz ve yanıtlayın, uygun detaylandırma ve detaylar sunun.
 • L.3.6 – Mekânsal ve zamansal ilişkileri işaret edenler de dahil olmak üzere, dereceye uygun konuşma, genel akademik ve alana özgü kelimeleri ve ifadeleri doğru bir şekilde elde edin ve kullanın.
 • SL.4.1 – Sınıf 4 konular ve metinler üzerine çeşitli ortaklarla birlikte, bir takım ortak tartışmalar (bire bir, gruplar halinde ve öğretmen liderliğindeki) ile etkin bir şekilde etkileşime geçin, başkalarının fikirlerine dayanarak ve kendi açıklarını açıkça ifade edin.
 • L.4.6 – Kesin eylemlere, duygulara veya varlık durumlarına işaret eden ve belirli bir konu için temel teşkil edenler de dahil olmak üzere, doğru dereceye uygun genel akademik ve alana özgü sözcük ve ifadeleri edinin ve kullanın.
 • SL.5.1 – 5. sınıftaki konular ve metinler üzerinde çeşitli ortaklarla birlikte, bir takım işbirlikli tartışmalarda (bire-bir, gruplarda ve öğretmen liderliğindeki) etkin bir şekilde çalışın, başkalarının fikirlerini üzerine inşa edin ve kendi açıklarını açıkça ifade edin.
 • L.5.6 – Kontrast, ekleme ve diğer mantıksal ilişkileri işaret edenler de dahil olmak üzere doğru dereceli genel akademik ve alana özgü kelimeleri ve cümleleri edinin ve kullanın.