Code.org Kurs2 Ders2 Öğretmen Ders Planı

Orijinal Metin (Otomatik tercüme edilmiştir)

Gerçek Hayat Algoritmaları: Kağıt Uçaklar


Ders saati: 20 Dakika Temel ders süresi sadece aktiviteyi içerir. Giriş ve Sarma Önerileri, zamanın izin verdiği ölçüde daha derine inmek için kullanılabilir.

Derse Genel Bakış

Bu derste öğrenciler, kağıt uçaklar yaparak algoritma kavramını günlük gerçek yaşam etkinliklerine dönüştürecekler. Buradaki amaç, gerçek dünyadaki durumları çevrimiçi senaryolara çevirmek için beceriler geliştirmeye başlamak ve bunun tersini yapmaktır.

Dersin Hedefleri

Öğrenciler:

 • Günlerini oluşturan çeşitli etkinlikleri adlandırın
 • Büyük etkinlikleri bir dizi küçük etkinliğe ayırın
 • Sıralı olayları mantıksal sıralarına göre düzenleme

Öğretim Rehberi

Materyaller, Kaynaklar ve Hazırlık

Öğrenci için

Öğretmen için

Başlarken (15 dak)

1) İnceleme

Bu, dersinizle geçirdiğiniz son dersi incelemek için harika bir zamandır. Tüm sınıfa sorular sorma ve öğrencilerin cevapları hakkında küçük gruplar halinde konuşmalarını istemenizi öneririz.

İncelemede sorabileceğiniz bazı sorular:

 • Geçen sefer ne yaptın?
 • Ne yapmamızı isteseydiniz?
 • Dersten sonra sormak istediğin soruları düşündün mü?
 • Son dersin en sevdiğin bölüm hangisiydi?

Ders ipucu

İncelemeyi öğrencilerin sevdiği şeyleri sorarak bitirmek, bir önceki egzersize olumlu bir izlenim bırakmaya yardımcı olur ve tanıtmak üzere olduğunuz aktivitenin heyecanını artırır.

2) Kelime Bilgisi

Bu derste, gözden geçirilmesi gereken önemli bir kelime kelime vardır:

Algoritma – Benimle söyle: Al-go-ri-thm
Bir görevi tamamlamak için takip edebileceğiniz adımların listesi

3) Günlük Yaptıklarımız

 • Öğrencilerinize bu sabah okula hazırlanmak için neler yaptıklarını sorun.
  • Cevaplarını tahtaya yaz.
  • Mümkünse, gerçekleştikleri sırayı belirtmek için yanıtlarının yanındaki sayıları koyun.
   • Öğrenciler sırayla cevap vermezse, onları bir çeşit mantıksal sıraya koymanıza yardım etmelerini sağlayın.
   • Siparişin önemli olduğu yerleri ve bulunmadığı yerleri belirtin.
 • Öğrencileri, her gün yaptığımız şeyler için algoritmalar oluşturmanın mümkün olduğu fikriyle tanıştırın.
  • Kahvaltı yapmak, diş fırçalamak ve bir çiçek dikmek gibi birkaç örnek verin.
 • Bunu kağıt uçak yapmak gibi yeni ve eğlenceli bir aktivite ile yapmaya çalışalım!

Etkinlik: (20 dk.)

4) Gerçek Hayat Algoritması Çalışma Sayfası : Kağıt Uçaklar

Ders ipucu

Sınıfını en iyi sen biliyorsun. Öğretmen olarak, öğrencilerin bireysel olarak mı yapmaları gerektiğine veya öğrencilerin çiftler veya küçük gruplar halinde çalışıp çalışmadıklarına karar verin.

 • İnsanların her gün yaptıkları şeyleri tanımlamak için algoritmaları kullanabilirsiniz. Bu aktivitede, birbirimize yardımcı olmak için bir kağıt uçağı katlayacak bir algoritma oluşturacağız.

Talimatlar:

 1. Çalışma kağıdı sağlanan bir kağıt uçak yapmak için gerekli adımları kesin.
 2. Dokuz toplam seçenek arasından altı doğru adımı seçmek için birlikte çalışın.
 3. Sırayla ayrı bir kağıda altı doğru adımı yapıştırın.
 4. Bitmiş algoritmayı başka bir kişi ya da grupla ticaret yapın ve uçağı yapmak için kullanmasına izin verin!
 5. Öğrencilerinizin kağıt uçaklarını uçurmaya başladığı zaman yaralanma hakkında endişeleriniz varsa, uçağın uçlarını kıvrılarak veya sökerek ve yırtılmış kenarları bantla kaplayarak uçağın ucunu körleştirmelerini öneririz.

Ders ipucu

Doğru adımlar hakkında karar vermek, öğrencileriniz için çok zor görünüyorsa, takımlara ayrılmadan önce bu sınıfı bir araya getirin.

Sarma (5 dak)

5) Flash Chat: Ne öğrendik?

 • Uçak arkadaşlarınızı yapmak için sınıf arkadaşlarınızın algoritmalarını ne kadar izleyebildiniz?
 • Egzersiz herhangi bir şey bıraktı mı?
  • Algoritmayı daha da iyi hale getirmek için neler eklerdiniz?
  • Ya algoritma sadece bir adım olsaydı: “Bir Kağıt Uçak Katlayın”?
   • Daha kolay mı yoksa daha mı zor olurdu?
   • Ya kırk basamaksa?
 • Bu etkinlik hakkında en sevdiğin kısım neydi?

Değerlendirme (15 dk.)

6) Değerlendirme Çalışma Sayfası: Günlük Algoritmalar

 • “Günlük Algoritmalar” başlıklı çalışma sayfasını dağıtın ve talimatların iyi bir şekilde açıklanmasından sonra öğrencilerin aktiviteyi bağımsız olarak tamamlamasına izin verin.
 • Bu önceki faaliyetler sayesinde aşina hissetmeli.

Genişletilmiş Öğrenme

Öğrenci öğrenimini geliştirmek için bu etkinlikleri kullanın. Sınıf aktiviteleri veya diğer zenginleştirme dışında kullanılabilirler.

Git şekil

 • Sınıfı takımlara ayır.
 • Her takımın bir görevi tamamlamak için düşünebilecekleri birkaç adım var.
 • Ekipleri bir büyük gruba bir araya toplayın ve bir takımın seçtiği aktivitenin ne olduğunu bilmesine izin vermeden adımlarını paylaşın.
 • Sınıfın geri kalanının, algoritmanın hangi etkinlik için olduğunu tahmin etmeye çalışmasına izin verin.

Bağlantılar ve Arka Plan Bilgileri

ISTE Standartları (eskiden NETS)

 • 1.a – Mevcut fikirleri yeni fikirler, ürünler veya süreçler oluşturmak için uygulayın
 • 1.c – Karmaşık sistemleri ve sorunları keşfetmek için modelleri ve simülasyonu kullanın.
 • 2.b – Çeşitli medya ve formatları kullanarak bilgi ve fikirleri çoklu kitlelere etkin bir şekilde iletin.
 • 2.d – Proje ekibine orijinal eserler üretmek veya problemleri çözmek için katkıda bulunun.
 • 4.b – Bir çözüm geliştirmek veya bir projeyi tamamlamak için aktiviteleri planlayın ve yönetin.
 • 6.a – Teknoloji sistemlerini anlar ve kullanır.

CSTA K-12 Bilgisayar Bilim Standartları

 • CT.L1: 3-03. Bilgiyi bilgisayar kullanmadan yararlı sıraya göre nasıl düzenleyeceğinizi öğrenin.
 • CT.L1: 6-01. Algoritmik problem çözmede temel adımları anlar ve kullanır.
 • CT.L1: 6-02. Bilgisayarsız egzersiz kullanarak bir algoritmanın basit bir şekilde anlaşılmasını sağlayın.
 • CT.L1: 6-05. Daha büyük bir problemi ele alırken göz önünde bulundurmanız gereken alt problemlerin bir listesini yapın.
 • CPP.L1: 3-04. Basit bir görevi gerçekleştirmek için gerçekleştirilecek bir dizi ifade oluşturun.
 • CPP.L1: 6-05. Bir programı, harekete geçirilmesi için adım adım talimatlar olarak yapılandırın (örn., Fıstık ezmesi ve jöleli sandviç etkinliği yapın).
 • CT.L2-03. Bir bilgisayar tarafından işlenebilecek bir komut dizisi olarak bir algoritma tanımlayın.
 • CT.L2-06. Takip edilen bir dizi talimatı tanımlayın ve analiz edin.

NGSS Bilim ve Mühendislik Uygulamaları

 • K-2-PS3-2. Belirli bir problemi ya da belirli bir problemin çözümünü çözen bir cihaz tasarlamak ve inşa etmek için sağlanan araçları ve malzemeleri kullanın.
  • 3-5-ETS1-2 – Sorunun ölçütlerini ve kısıtlamalarını ne kadar iyi karşılayacağına dayanarak bir probleme mümkün olan çok sayıda olası çözümü üretin ve karşılaştırın.

Ortak Çekirdek Matematiksel Uygulamalar

 • 1. Sorunları anlamlandırın ve bunları çözmede sebat edin.
 • 2. Soyut ve niceliksel neden.
 • 3. Geçerli argümanlar oluşturun ve diğerlerinin akıl yürütmesini eleştirin.
 • 6. Kesinliğe katılın.
 • 7. Yapıyı arayın ve kullanın.
 • 8. Yinelenen akıl yürütme sırasında düzenliliği arayın ve ifade edin.

Ortak Çekirdek Matematik Standartları

 • 1.G.1 – Tanımlama nitelikleri tanımlamaksızın öznitelikleri tanımlamak arasında ayrım yapmak; Tanımlama niteliklerine sahip olmak için şekiller oluşturun ve çizin.
 • 2.G.3 – Bölme çemberleri ve dikdörtgenler iki, üç veya dört eşit paylara bölünür, hisseleri yarıları, üçte ikisini, üçte birini, vb. Kullanarak paylaşır ve bütünü iki yarı, üçte ikisini tanımlar. Dört dördün.

Ortak Çekirdek Dil Sanatları

 • SL.1.1 – Küçük ve büyük gruplar halinde 1. sınıf konular ve akranları ve yetişkinlerle ilgili metinleri içeren çeşitli ortaklarla işbirlikli konuşmalara katılın.
 • SL.1.2 – Sesli olarak okunan bir metinde veya sözlü veya diğer medya aracılığıyla sunulan bilgilerdeki önemli detaylar hakkında sorular sorun ve yanıtlayın.
 • L.1.6 – Basit ilişkilere işaret etmek için sık sık oluşan bağlaçların kullanılması da dahil olmak üzere, konuşmalar yoluyla edinilen, okunan ve okunan metinlere cevap veren kelimeleri ve cümleleri kullanın.
 • SL.2.1 – Küçük ve büyük gruplar halinde 2. sınıf konular ve akranları ve yetişkinlerle ilgili metinleri içeren çeşitli ortaklarla işbirlikli konuşmalara katılın.
 • SL.2.2 – Sesli olarak okunan bir metinden veya ağızdan veya diğer medya aracılığıyla sunulan bilgilerden önemli fikirleri veya detayları anlatır veya açıklar.
 • L.2.6 – Anlatılacak sıfatların ve zarfların kullanılması da dahil olmak üzere, konuşmalar yoluyla elde edilen kelimeleri ve cümleleri okumak, okumak ve okumak, metinlere cevap vermek.
 • SL.3.1 – 3. sınıf konular ve metinler üzerinde çeşitli ortaklarla birlikte, bir takım işbirlikli tartışmalarda (bire-bir, gruplar halinde ve öğretmen önderliğinde) etkin bir şekilde çalışın, başkalarının fikirlerini üzerine inşa edin ve kendi açıklarını açıkça ifade edin.
 • SL.3.3 – Bir konuşmacıdan gelen bilgi ile ilgili soruları sorunuz ve yanıtlayın, uygun detaylandırma ve detaylar sunun.
 • L.3.6 – Mekânsal ve zamansal ilişkileri işaret edenler de dahil olmak üzere, dereceye uygun konuşma, genel akademik ve alana özgü kelimeleri ve ifadeleri doğru bir şekilde elde edin ve kullanın.