Code.org Kurs1 Ders1 Öğretmen Ders Planı

Orijinal Metin (Otomatik tercüme edilmiştir)

Mutlu Haritalar


Ders saati: 20 Dakika Temel ders süresi sadece aktiviteyi içerir. Giriş ve Sarma Önerileri, zamanın izin verdiği ölçüde daha derine inmek için kullanılabilir.

Derse Genel Bakış

Tüm bilgisayar bilimlerinin kökeninde bir algoritma denen şey var. “Algoritma” kelimesi karmaşık bir şey gibi görünebilir, ancak gerçekten bir kişinin sonuca ulaşmak için takip edebilecekleri bir talimat listesidir. Öğrencilerinizin bilgisayar bilimi eğitimi için sağlam bir temel sağlamak için, algoritmalarla güvenli bir ilişki kurmaya odaklanacağız.

Dersin Hedefleri

Öğrenciler:

 • Bir haritanın etrafında karakter taşımak için adımları listeleme
 • Önceden belirlenmiş hedefe ulaşmak için yol tarifleri düzenleyin
 • Karakterlerin nereye gideceğini tahmin edin, adımların bir listesi verilir.

Öğretim Rehberi

Materyaller, Kaynaklar ve Hazırlık

Öğrenci için

 • Haritalar ve Happy Maps okları : Tek Adım Macera
 • Oyun Taşları: Flurbs, Arrows and Things
 • Değerlendirme Çalışma Sayfası: Flurb Değerlendirmesini Taşıyın
 • Makas
 • Tutkal

Öğretmen için

 • Ders Videosu
 • Öğretmen Dersi Rehberi
 • Her bir grup için bir tane Mutlu Haritalar: Tek Adımlı Macera
 • Her öğrenci için bir tane Flurbs değerlendirmesini yazdır

Başlarken (10 dak)

1) Kelime Bilgisi

Bu derste yeni ve önemli bir kelime var:

Algoritma – Benimle söyle: Al-go-ri-thm
Bir görevi tamamlamak için takip edebileceğiniz adımların bir listesi.

2) Adım Adım

 • Öğrencilerinize kara tahtaya yönlendirmelerini isteyin.
  • Aynı anda bağırmaya başlarlarsa, bir seferde yalnızca bir talimatı duyabileceğinizi açıklayın. Eğer yardımcı olursa öğrencilere bireysel olarak çağrı yapın.
 • Tahtaya ulaştığınızda, gülen yüz çizme talimatlarını isteyin.
  • Yine, bir seferde bir adım talep edin.
 • Belirli görevler listesini kullanarak birçok görev tanımlanabilir. Bu listeye bir algoritma denir.
 • Öğrencilerinizi, tek adımlı ve çift adımlı labirentlerine yönelik algoritmalar bulmak için küçük gruplar halinde birlikte çalışmaya davet edin.

Ders ipucu

Öğrenciler maceraları yaratmak için çiftler halinde çalışabilirler, sonra başkalarının maceralarını çözmek için çiftler halinde çalışırlar. Eğer bu çok kaotik hissediyorsa, bir sınıf olarak birlikte çalışabilir ve bir belge kamerada macera yaratabilir, sonra çözmek için birlikte çalışabilirsiniz.

Etkinlikler: (20 dk.)

3) Mutlu Haritalar: Tek Adım Macera

 • Bu çalışma, öğrencilere, sadece bir meydan ötesindeki Flurb başlangıç ​​ konumundan kısa bir rota planlamak için ileriye düşünmeyi öğretir.
 • Her grup için bir etkinlik paketi yazdırın (ideal olarak 2 ila 4 öğrenci) ve Haritalar’ı birbirinden ayırın. Öğrencilerin ayırmak için ok sembollerini bırakın.
 • Sınıflara dair kuralları açıklayın, yeni kelimeyi “algoritma” vurguladığınızdan emin olun.

Flurbs mutlu, bulanık küçük şeyler.

Flurbs meyveyi yemeyi sever. Flurb Town’da meyve bulmak zor. Flurb’un biraz meyve bulmasına yardımcı olmak için haritaları kullanın.

Flurbur’un meyveye ulaşmak için hangi yöne gitmesi gerektiğine karar vermek için grubunuzla birlikte çalışın.

Sınıf için yol tarifi:

1) Ekibinizin her üyesi için bir ok kesin.

 

2) Flurb’nin meyveleri aramasına yardımcı olmak için Harita 1 ile başlayın.

 

3) Grubunuzun her bir üyesinin, Flurb’nin hangi yöne doğru ilerleyeceği konusunda oy kullanmak için haritanın yanında bir ok işareti koymasını isteyin.

4) Tüm oklar aynı şekilde işaret etmiyorsa, birbirleriyle konuşun ve okun işaret etmesi gereken bir grup olarak karar verin.

5) Grubunuzun bir yönünü kabul ettiği zaman, ekibiniz cevabınızı öğretmenle paylaşabilir.

6) Cevabınız doğruysa, sonraki haritaya geçin.

Sarma (5 dak)

4) Flash Chat: Ne öğrendik?

 • Flurb’a ne yapacağını söylemiş gibi hissettin mi?
 • Bir robotu böyle kontrol etmek nasıl olurdu?
 • Bir bilgisayara ne yapması gerektiğini söylemek kolay olsaydı ne yaratırdınız?

Ders ipucu

Flash Chat soruları, dersin büyük dünyayla ve öğrencilerin daha büyük geleceğiyle nasıl bağlantılı olduğuyla ilgili büyük resmi düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bunları bir sınıf, gruplar halinde veya dirsek ortağıyla tartışmak isteyip istemediğinize karar vermek için sınıfınızdaki bilginizi kullanın.

5) Vocab Shmocab

 • Bu tanımlardan hangisini bugün için bir kelime öğrendik?

“Tam olarak iki parçaya bir şey kırmak”
“Bir görevi tamamlamak için takip edebileceğiniz adımların listesi”
“Bir ayakkabı bağının ucundaki plastik kaplama”

… ve öğrendiğimiz kelime nedir?

Değerlendirme (10 dk.)

6) Flurbları Taşı

 • “Flurbları Taşı” başlıklı çalışma sayfasını dağıtın ve talimatların iyi bir şekilde açıklandıktan sonra öğrencilerin aktiviteyi bağımsız olarak tamamlamasına izin verin.

Genişletilmiş Öğrenme

Öğrenci öğrenimini geliştirmek için bu etkinlikleri kullanın. Sınıf aktiviteleri veya diğer zenginleştirme dışında kullanılabilirler.

Kendi Oluştur

 • Öğrencilerin her seferinde bir adımı (sağladığınız) bir problemi çözme konusunda yönlendirmelerine izin verin. Her adımı attıklarında, maceraların geri kalanının daha da kolaylaştığına dikkat edin. Öğrenciler egzersiz tarafından hala heyecanlılarsa, çözmek için onlara daha karmaşık bir yapılandırma verin.

Flurb Flash

 • Projektörünüzdeki tek adımlı bulmacalar aracılığıyla hızlıca bisiklet sürün. Öğrencilerin bir ok kart basılı tutun ya da sadece Flurb hareket etmelidir düşünce yönünü işaret var.

Bağlantılar ve Arka Plan Bilgileri

ISTE Standartları (eskiden NETS)

 • 1.c – Karmaşık sistemleri ve sorunları keşfetmek için modelleri ve simülasyonu kullanın.
 • 2.d – Sorunları çözmek için proje takımlarına katkıda bulunun.
 • 6.a – Teknoloji sistemlerini anlar ve kullanır.

CSTA K-12 Bilgisayar Bilim Standartları

 • CPP.L1: 3-04 – Basit bir görevi gerçekleştirmek için gerçekleştirilecek bir dizi ifade oluşturun.
 • CT.L1: 6-01 – Algoritmik problem çözmede temel adımları anlar ve kullanır.
 • CT.L1: 6-02 – Bilgisayarsız egzersizler kullanarak bir algoritmanın basit bir şekilde anlaşılmasını sağlayın.
 • CT.L2-03 – Bir bilgisayar tarafından işlenebilecek bir talimat dizisi olarak bir algoritma tanımlayın.
 • CT.L2-06 – Takip edilen talimat dizisini tanımlayın ve analiz edin.

Ortak Çekirdek Matematiksel Uygulamalar

 • 1. Sorunları anlamlandırın ve bunları çözmede sebat edin.
 • 2. Soyut ve niceliksel neden.
 • 6. Kesinliğe katılın.
 • 7. Yapıyı arayın ve kullanın.
 • 8. Yinelenen akıl yürütme sırasında düzenliliği arayın ve ifade edin.

Ortak Çekirdek Matematik Standartları

 • KGA1 – Ortamdaki nesneleri şekillerin isimlerini kullanarak tanımlayın ve bu nesnelerin yukarıda, aşağıda, yanında, arkasında, arkasında ve yanındaki terimleri kullanarak göreceli konumlarını tanımlayın.

Ortak Çekirdek Dil Sanat Standartları

 • SL.K.1 – Küçük ve büyük gruplar halinde anaokulu konuları ve akranları ve yetişkinlerle ilgili metinleri hakkında çeşitli ortaklarla işbirliği yapan konuşmalara katılın.
 • SL.K.2 – Anahtar detaylar hakkında sorular sorarak ve cevaplayarak ve bir şey anlaşılmadığında açıklama isteyerek sesli ya da sözlü ya da diğer medya aracılığıyla sunulan bilgilerin okunmasını onaylayın.
 • SL.K.5 – Ek ayrıntı sağlamak için açıklamalara çizimler veya başka görsel görüntüler ekleyin.
 • LK6 – Konuşmalar yoluyla elde edilen kelimeleri ve cümleleri okumak, okumak, okumak ve metinlere cevap vermek.
 • SL.1.1 – Küçük ve büyük gruplar halinde 1. sınıf konular ve akranları ve yetişkinlerle ilgili metinleri içeren çeşitli ortaklarla işbirlikli konuşmalara katılın.
 • SL.1.2 – Sesli olarak okunan bir metinde veya sözlü veya diğer medya aracılığıyla sunulan bilgilerdeki önemli detaylar hakkında sorular sorun ve yanıtlayın.
 • SL.1.5 – Fikirleri, düşünceleri ve duyguları açıklığa kavuşturmak için uygun olduğunda açıklamalara veya diğer görsel gösterimlere ekleyin.
 • L.1.6 – Basit ilişkilere işaret etmek için sık sık oluşan bağlaçların kullanılması da dahil olmak üzere, konuşmalar yoluyla edinilen, okunan ve okunan metinlere cevap veren kelimeleri ve cümleleri kullanın.
 • SL.2.1 – Küçük ve büyük gruplar halinde 2. sınıf konular ve akranları ve yetişkinlerle ilgili metinleri içeren çeşitli ortaklarla işbirlikli konuşmalara katılın.
 • SL.2.2 – Sesli olarak okunan bir metinden veya ağızdan veya diğer medya aracılığıyla sunulan bilgilerden önemli fikirleri veya detayları anlatır veya açıklar.
 • SL.2.5 – Hikayelerin veya şiirlerin ses kayıtlarını oluşturun; fikirleri, düşünceleri ve duyguları netleştirmek için uygun olduğunda hikayelere ya da deneyimlerin anlatımlarına çizimler veya başka görsel görüntüler ekleyin.
 • L.2.6 – Anlatılacak sıfatların ve zarfların kullanılması da dahil olmak üzere, konuşmalar yoluyla elde edilen kelimeleri ve cümleleri okumak, okumak ve okumak, metinlere cevap vermek.