Harezmî Eğitim Modeli (2018-2019 Çalışmaları)

Harezmî Eğitim Modeli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında hayata geçirilen, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda bir modeldir. Bu eğitim modeli, geleceğin eğitimini nasıl kurgulayacağımız ve nasıl doğru uygulayacağımız noktasında öğretmen ve öğrencilerimize ışık tutmaktadır.

22-23 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinler arası Eğitim Çalıştayı” nın organize edilmesiyle modelin ilk çalışmasına başlandı. Çalıştay sonrası hazırlanan rapor ile Harezmî Eğitim Modelinin üzerinde şekilleneceği 5 temel zemin belirlendi. Bu zeminler;

  1. Bilgi işlemsel düşünme beceresinin hayata adapte edildiği,
  2. Programlama ve öğretim araçlarının öğrenme ortamlarında etkin kullanıldığı,
  3. Disiplinler arası yaklaşımın yeniden yorumlanarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı,
  4. Robotik ve oyun tasarımı ile yenilikçi öğrenmelerin gerçekleştiği,
  5. Sosyal Bilimler ile diğer bilimlerin (STEM, Bilgisayar Bilimleri vb) bütünleştiği, iş birliği ile tüketen değil üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modelini ortaya çıkardı.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 1. Pilot Uygulama süreci, farklı kademede 5 Pilot okul belirlenip farklı branşlardan birden fazla öğretmenin aynı anda derse birlikte girmesi ile 10 haftalık bir pilot çalışma uygulandı.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Harezmî Eğitim Modeli tanıtım toplantısında Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in talimatıyla Harezmî Eğitim Modeli 14 ilde uygulanmaya başlanmıştır. Bu Eğitim Öğretim yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce genişletilmiş 2. pilot çalışmasında, 38 İlçeden farklı türlerde 50 okul belirlenmiştir. Bu okullardan seçilen 258 öğretmen “Harezmî Öğretmen Eğitimi” hizmet içi eğitimine alınmış, eğitimi tamamlayan öğretmenlerimiz Harezmî Öğretmeni sertifikalarını alarak 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde Harezmî Eğitim Modeli’nin yeni dönem çalışmalarına başlamıştır.

Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2017 etkinliği kapsamında “Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri” yarışmasında Türkiye birincisi olan Harezmî Eğitim Modeli’nin 2.Pilot Uygulama Süreci, 15 Mayıs 2018 Salı günü Harezmî Eğitim Şenliği ile tamamlanmıştır.

2017-2018 çalışmalarının değerlendirilmesi, modelin geliştirilmesi ve olgunlaştırılması için 19 Haziran 2018 tarihinde Kabataş Erkek Lisesinde “Harezmî Eğitim Modeli Stratejik Karar Alma Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştayda (1) İlkelerin Tartışılıp Yeniden Düzenlenmesi, (2) 5 Zeminde Harezmî Eğitim Modeli’nin Planlanması, (3) Harezmî Öğretmen Eğitiminin Yenilenmesi, (4) İl-İlçe Teşkilat Şemasının Planlanması, (5) Harezmî Eğitim Modeli 2. Pilot Raporuyla İlgili Çalışma Yapılması gruplarının çalışması planlanıyor.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında İstanbul’daki 200 farklı kademedeki okulda Harezmî Eğitim Modeli uygulanmaya devam edilecek. 29 Haziran 2018 tarihine kadar gönüllü başvuruda bulunan okullarımız Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyonca seçilecek ve Harezmî Eğitim Modeli çalışmalarına başlanacak.

Kaynak: MEB